Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Lĩnh vực: Dân tộc
Thời gian giải quyết: 14 ngày
Lệ phí: không
Nội dung:
File đính kèm: Tải file