Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của thành phố

Quyết định số 2676.1/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 về việc công bố dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Cái Tăn,xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả
Các tin liên quan: