Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của thành phố

Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Tân Hải, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả
Các tin liên quan: