Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của thành phố

Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 củah về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại khu 7A, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả
Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 củah về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại khu 7A, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phảhttp://congchuc.quangninh.gov.vn/DesktopModules/QuangNinh/QLVB/QLVB/pages/DownloadFile.aspx?id=NQBtAFcAeQAyAFQARQAzAE8ANABxAHoAZABwAGEAYwBuAEwAWABMAGsAQQA9AD0A0&uid=RQBEADIAMgBXAG8ASwBiAFMAMAB0AHcASQBFAGYASwBXAHMAYwB1AEUAdwA9AD0A0
Các tin liên quan: