Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của thành phố

UBND phường Cẩm Thạch thông báo số điện thoại đường dây nóng ATGT trong dịp lễ 2/9 để nhân dân được biết
 
TT Cơ quan Số điện thoại
I Tỉnh  
1 Giám đốc sở Giao thông vận tải - Phó trưởng Ban thường trực Ban ATGT tỉnh  0919863588 
2 Ủy viên thường trực - Ban ATGT tỉnh  0888525676
3 Công an tỉnh Quảng Ninh  0692808159
II Thành phố  
1 Phó chủ tịch UBND Thành phố - Phó trưởng Ban - Phụ trách Ban ATGT thành phố  0913071658
2 Trưởng phòng Quản lý đô thị - Phó ban ATGT thành phố  0913396148
3 Công an Thành phố  0203862222
Các tin liên quan: