Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 3 ngày làm việc Không
2 Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 7 ngày làm việc Không
3 Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em LĨNH VỰC BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM 5 ngày làm việc Không
4 Thăm viếng mộ liệt sĩ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 6 ngày làm việc Không
5 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 18 ngày làm việc Không
6 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 15 ngày làm việc Không
7 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 12 ngày làm việc Không
8 Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG - 23 ngày đối với trường hợp hồ sơ người có công đang do quân đội, công an quản lý. - 14 ngày làm việc đối với trường hợp hồ sơ người có công không do quân đội, công an quản lý. Không
9 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG - Đối với trợ cấp một lần và mai táng: 18 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định - Đối với trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng: + 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp đủ điều kiện. + 42 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. Không
10 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 20 ngày làm việc Không
11 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 18 ngày làm việc Không
12 Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 18 ngày làm việc Không
13 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 25 ngày làm việc Không
14 Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 10 ngày làm việc Không
15 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 20 ngày làm việc Không
16 Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 5 ngày làm việc Không
17 Thủ tục Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 8 ngày làm việc Không
18 Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 5 ngày làm việc Không
19 Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 5 ngày làm việc Không
20 Thủ tục Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 4 ngày làm việc Không
Trang: