Tin nổi bật

TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tình hình kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2019
    Ngày đăng: 11/12/2019     Số lần download: 585
    Dung lượng File: 1 MB     Download
Tình hình kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019
    Ngày đăng: 11/12/2019     Số lần download: 591
    Dung lượng File: 2 MB     Download
Tình hình kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019
    Ngày đăng: 11/12/2019     Số lần download: 581
    Dung lượng File: 982 KB     Download
Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tính đến ngày 06/11/2019
    Ngày đăng: 11/12/2019     Số lần download: 526
    Dung lượng File: 21 KB     Download