Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Ngày 29/9/2016, Phường Cẩm Thạch tổ chức thực hiện diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016. Về dự buổi diến tập có các đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các bộ của Ban CHQS thành phố Cẩm Phả.
 
Buổi diễn tập diễn ra ở 2 địa điểm:
+ Địa điểm diễn tập vận hành cơ chế tại hội trường trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND phường Cẩm Thạch
+ Địa điểm diễn tập thực binh: Khu tập thể công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả.
Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn:
1. Giai đoạn 1( gồm 3 vấn đề huấn luyện). Chuyển phường vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ.
      Vấn đề huấn luyện 1:
+ Hội nghị Đảng ủy phường ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển phường vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; chuyển LLVT phường từ TT SSCĐ thường xuyên lên TT SSCĐ cao.
+ Hội nghị Đảng ủy thông qua kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội của đồng chí Trưởng Công an phường.
       Vấn đề huấn luyện 2:
+ Trung đội dân quân cơ động phường đánh chiếm lại mục tiêu bọn bạo loạn vũ trang đang chiếm giữ.
       Vấn đề huấn luyện 3:
+ HĐND phường: Tổ chức kỳ họp bất thường quyết nghị chủ trương, biện pháp chuyển phường từ thời bình sang thời chiến, chuyển LLVT toàn phường từ SSCĐ cao lên TT SSCĐ toàn bộ.
+ Thông qua Kế hoạch Phòng công nhân dân của đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường.
2. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ
       Vấn đề huấn luyện 4:
+ Hội nghị Đảng ủy thông qua Kế hoạch Chiến đấu phòng thủ (điều chỉnh) của đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ.
       Vấn đề huấn luyện 5:
+ Hội Nghị UBND phường giao nhiệm vụ, hiệp đồng, bảo đảm chiến đấu phòng thủ
3. Giai đoạn 3: Kết thúc diễn tập
Nhận xét, rút kinh nghiệm diễn tập
                                      Một số hình ảnh của buổi diễn tập
              Các đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các bộ của Ban CHQS thành phố Cẩm Phả.

Đồng chí Nguyễn Thị Tụ - Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị Đảng ủy phường

 

  Đồng chí Phạm Văn Cường chủ trì hội nghị UBND phường giao nhiệm vụ, hiệp đồng bảo đảm chiến đấu phòng thủ

 Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ tại Hội nghị Đảng ủy thông qua Kế hoạch Chiến đấu phòng thủ
 
        Để ghi nhận những cố gắng của các tập thể và cá nhân có thành tích trong suốt quá trình diễn tập. UBND thành phố Cẩm Phả và UBND phường Cẩm Thạch đã khen thưởng động viên các tập thể và các cá nhân.

Chủ tịch UBND phường trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích

     Các cá nhân của 3 phường Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Trung được khen thưởng trong diễn tập chiến đấu phòng thủ phường 2016.
 
    Ngày đăng: 6/10/2016     Số lần download: 495
    Dung lượng File: 715 KB     Download

Các tin liên quan: