Tin nổi bật

Phòng chống dịch bệnh Covid-19

Nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid – 19, Sáng 25/3, Hội nông dân phường Cẩm Thạch đã phát tặng hội viên hóa chất khử khuẩn cloramin B và nước sát khuẩn phòng chống dịch bệnh Covid – 19.
Lãnh đạo Hội nông dân phường Cẩm Thạch trao tặng hội viên hóa chất khử khuẩn Cloramin B, nước sát khuẩn tay phòng chống dịch bệnh Covid – 19.
Theo đó, Hội nông dân phường đã phát tặng hội viên 10kg Cloramin B, 150 chai nước sát khuẩn tay. Ngoài ra, Hội nông dân phường còn phát các tờ rơi tuyên truyền đến hội viên nông dân dấu hiệu nhận biết bệnh Covid - 19, cách phòng chống dịch bệnh; phối hợp với Trạm y tế phường thực hiện rà soát và kê khai, khám sức khỏe cho hội viên. Những hoạt động này của Hội nông dân phường Cẩm Thạch đã góp phần cùng chính quyền địa phương và cộng đồng chung đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19.
Các tin liên quan: