Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

       Với tinh thần tương thần tương ái, lá lành đùm lá rách. Ngày 20/10/2016 Cán bộ công chức UBND phường Cẩm Thạch cùng chung tay đóng góp ủng hộ cho người dân bị bão lũ ở các tỉnh Miền Trung. Dù số tiền ủng hộ không lớn nhưng thể hiện sự đồng lòng chia sẻ khó khăn, mất mát mà các gia đình phải gánh chịu.
 
Một số hình ảnh của buổi quyên góp.


Đồng chí Bí thư đảng ủy Nguyễn Thị Tụ và đồng chí Chủ tịch UBND phát động ủng hộ đầu tiên


          Cán bộ công chức UBND phường cùng nhau ủng hộ
Các tin liên quan: