Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của thành phố

Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 củah về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Hà Loan, xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả
Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 củah về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Hà Loan, xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả
Các tin liên quan: