Tin nổi bật

Phòng chống dịch bệnh Covid-19

Để tăng cường phòng chống dịch Covid - 19, UBND thành phố vừa có Thông báo tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn.
Trong đó, từ ngày 12/3 đến 27/3/2020, thành phố yêu cầu tạm dừng hoạt động đón khách tham quan, du lịch tại vịnh Bái Tử Long, các điểm du lịch, di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; tạm dừng các dịch vụ tại các cơ sở karaoke, vũ trường, quán Bar, điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng, cơ sở kinh doanh hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn. Ngoài ra các nhà hàng, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống hạn chế đón, phục vụ các đoàn khách đông người.
Ngay sau khi Thông báo được ban hành, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng đã chủ động triển khai thực hiện. Thành phố cũng đã thành lập đoàn công tác tiến hành giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở. Đồng thời yêu cầu các cơ sở niêm yết công khai thông báo tạm dừng hoạt động, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp tụ tập đông người để hoạt động kinh doanh, không thực hiện theo chỉ đạo của thành phố.
Các tin liên quan: