Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Ngày 24/02/2017 UBND phường Cẩm Thạch tổ chức Hội nghị quán triệt chủ đề của năm 2017 "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" .Tham dự hội nghị có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBNMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội phường, trạm y tế, lãnh đạo 3 nhà trường, các đ/c Bí thư chi bộ, trưởng khu, Trưởng ban CTMT 10 khu phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, HĐLĐ phường.

Một số hình ảnh của buổi hội nghị

Đ/c Nguyễn Thu Hà  - PCT UBND phường trình bày về kế hoạch thực hiện chủ đề  năm 2017


Đ/c Nguyễn Văn Thiện - Trưởng khu phố Long Thạch A, thay mặt cho các khu phố lê hưởng ứng về việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

Đ/c Nguyễn Thị Tụ - BÍ thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phát biểu và chỉ đạo hội nghị

Đ/c Nguyễn Thị Tụ, Đ/c Nguyễn Văn Cường lên ký cam kết và chứng kiến việc ký cam kết

Đại diện cán bộ, công chức và lãnh đạo các khu phố lên ký cam kết

Đ/c Phạm Văn Cường quán triệt một số nội dung và bế mạc hội nghị

Quang cảnh của hội nghị
Các tin liên quan: