Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của thành phố

Quyết định số 2737/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả
Quyết định số 2737/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả
Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Hà Chanh, xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả
Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Hà Chanh, xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả
Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 về việc công bố dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Tân Tiến, xã Dương Huy, TP Cẩm Phả
Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 về việc công bố dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Tân Tiến, xã Dương Huy, TP Cẩm Phả
Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 về việc công bố dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Đồng Cói, xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả
Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 về việc công bố dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Đồng Cói, xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả
Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 về việc công bố dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Tha Cát, xã Dương Huy, TP Cẩm Phả
Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 về việc công bố dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Tha Cát, xã Dương Huy, TP Cẩm Phả
Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 về việc công bố dịch tả lợn Châu Phi tại khu 4B, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả
Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 về việc công bố dịch tả lợn Châu Phi tại khu 4B, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả
Trang: 1 | 2  |