Tin nổi bật

Thông báo

Triển khai thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố thuộc lĩnh vực giao thông vận tải đối với việc tạm dừng, đỗ xe ô tô ở hè đường, lòng đường, lề đường

     Căn cứ kế hoạch của UBND Thành phố Cẩm Phả về triển khai thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố thuộc lĩnh vực giao thông vận tải đối với việc tạm dừng, đỗ xe ở hè đường, lòng đường, lề đường. Ủy ban nhân dân phường cẩm Thạch thông báo cụ thể như sau:
     Mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố đối với việc tạm dừng đỗ xe ô tô hè đường, lòng đường, lề đường được phép đỗ theo quy hoạch:
- Đối với 01 lần xe tạm dừng, đỗ: 10.000 đồng/xe/lần dừng, đỗ.
- Đối với dừng, đỗ xe theo tháng: 200.000 đồng/xe/tháng.
      Đơn vị thu phí: Ủy ban nhân dân các phường, xã
      Đối tượng thu phí: người điều khiển ô tô tạm dừng, đỗ xe ô tô ở hè đường, lòng đường, lề đường được phép đỗ theo quy hoạch
     Thời gian thực hiện : bắt đầu từ tháng 01/03/2017