Tin nổi bật

Báo cáo về đất đai, dân số, lao động hàng năm

Thống kê dân số và nguồn lao động 6 tháng đầu năm 2020
    Ngày đăng: 7/9/2020     Số lần download: 413
    Dung lượng File: 505 KB     Download
Báo cáo về đất đai, dân số, lao động phường Cẩm Thạch năm 2018
Báo cáo về đất đai, dân số, lao động phường Cẩm Thạch năm 2018
    Ngày đăng: 26/9/2019     Số lần download: 373
    Dung lượng File: 15 KB     Download
Báo cáo về đất đai, dân số, lao động phường Cẩm Thạch năm 2017
Báo cáo về đất đai, dân số, lao động phường Cẩm Thạch năm 2017
    Ngày đăng: 25/9/2019     Số lần download: 358
    Dung lượng File: 14 KB     Download