Tin nổi bật

Tuyên truyền về chế độ, chính sách lao động

Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật
Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật
Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và sử dụng lao động
Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và sử dụng lao động
Tuyên truyền phổ biến về chính sách tham gia bảo hiểm
Tuyên truyền phổ biến về chính sách tham gia bảo hiểm
Để chính sách BHXH đến gần hơn với người lao động
Để chính sách BHXH đến gần hơn với người lao động
Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính Phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính Phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập