Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của phường

Danh mục các thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại phường Cẩm Thạch
Danh mục các thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại phường Cẩm Thạch
    Ngày đăng: 6/6/2019     Số lần download: 872
    Dung lượng File: 79 KB     Download
Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 20/03/2019 của UBND phường Cẩm Thạch về Ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan phường Cẩm Thạch năm 2019
Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 20/03/2019 của UBND phường Cẩm Thạch về Ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan phường Cẩm Thạch năm 2019
Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 06/03/2019 của UBND phường Cẩm Thạch về Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 năm 2019
Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 06/03/2019 của UBND phường Cẩm Thạch về Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 năm 2019
Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND phường Cẩm Thạch về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND phường Cẩm Thạch về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019