Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của thành phố

Quyết định số 2915.1/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 về việc công bố dịch tả lợn Châu Phi tại khu 5, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả
Quyết định số 2915.1/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 về việc công bố dịch tả lợn Châu Phi tại khu 5, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả
Quyết định số 2805.1/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 về việc công bố dịch tả lợn Châu Phi tại khu 4, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả
Quyết định số 2805.1/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 về việc công bố dịch tả lợn Châu Phi tại khu 4, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả
Quyết định số 2676.1/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 về việc công bố dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Cái Tăn,xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả
Quyết định số 2676.1/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 về việc công bố dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Cái Tăn,xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả
Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 củah về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại khu 7A, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả
Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 củah về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại khu 7A, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả
Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Đoàn Kết, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả
Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Đoàn Kết, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả
Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Tân Hải, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả
Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Tân Hải, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả
Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 củah về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Hà Loan, xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả
Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 củah về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Hà Loan, xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả
Trang: 1  |  2 |